Licitatie adaugata: 12-01-2018 | Expira: 12-02-2018 13:00

Apartament 4 camere – Alexandria,Teleorman

Imobilul situat in Alexandria, Str. Libertatii, bl. L3, sc. A, et. 2, ap. 1, Judetul Teleorman, compus din apartament cu 4 (patru) camere si dependinte, in suprafata utila de 79,98 mp – conform extrasului de carte funciara (83,85 mp – conform releveu), balcon 1 in suprafata de 1,77 mp, balcon 2 in suprafata de 7,17 mp, impreuna cu o cota indiviza de 1/20 din partile si dependintele comune, care prin natura si prin destinatia lor sunt in folosinta comuna, precum si impreuna cu dreptul de folosinta asupra unei cote indivize de teren in suprafata de 12,50 mp din suprafata totala de 254 mp aferenta blocului L3, identificat cu nr. cadastral 20096-C1-U7 si intabulat in cartea funciara nr. 20096-C1-U7 a localitatii Alexandria, urmarirea imobilului fiind notata in evidentele Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alexandria, conform incheierii 47143/18.07.2017.

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 12.02.2018, ora 13:00 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 259.314,00 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *