Licitatie adaugata: 08-02-2019 | Expira: 05-03-2019 14:00

Apartament 2 camere – Calarasi,Judetul Calarasi

Imobilul situat in Calarasi , Str. Zefirului, nr. 8, bl. H23, sc. A, et. 3, ap. 9, Judetul Calarasi, compus din 2 camere si dependinte, imobil in suprafata masurata de 59,23 mp (58,96 mp conform acte) impreuna cu cota de teren de 15 mp de sub constructie si cota indiviza aferenta din partile si dependintele comune ale imobilului, inscris in cartea funciara nr. 20150-C1-U12 a localitatii Calarasi, identificat cu nr. cadastral 20/1,3,9 (apartament) 20 (cota teren).

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 05.03.2019, ora 14:00 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 185.100,00 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.