Licitatie adaugata: 08-02-2019 | Expira: 03-04-2019 12:30

Apartament 2 camere – Oltenita,Calarasi

Imobilul situat in Oltenita, B-dul. Marasesti, nr. 18, bl. Z18, sc. A, et. 2, ap. 8, Judetul Calarasi, compus din apartament cu 2 camere si dependinte in suprafata utila de 48,47 mp (suprafata totala cu balcon este de 53,57 mp, conform observatiilor din CF), impreuna cu cota indiviza in suprafata de 18,87 mp aferenta apartamentului, din dreptul de proprietate asupra partilor si dependintelor imobilului, care prin natura lor sunt in proprietatea comuna, fortata si perpetua a tuturor proprietarilor, precum si ccota indiviza de teren in proprietate aferenta apartamentului in suprafata de 16,14 mp, intabulat in cartea funciara nr. 20320-C1-U2 a localitatii Oltenita, identificat cu nr. cadastral 20320-C1-U2 .

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 03.04.2019, ora 12:30 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 100.845,75 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.