Licitatie adaugata: 07-03-2019 | Expira: 18-04-2019 11:30

Teren intravilan 1.555mp – Sector 1,Bucuresti

Imobilul situat in Bucuresti, Str. Drumul Stegarului, nr. 397, Lotul 10D, Sector 1, compus din teren intravilan categoria „curti constructii”, in suprafata de 1.555 mp, identificat cu nr. cadastral 215036 si intabulat in cartea funciara cu nr. 215036 a Sectorului 1 – Bucuresti, impreuna cu o cota indiviza aferenta de 19,05% din suprafata totala de 596 mp – echivalentul a 113,56 mp (conform CF) – din terenul situat in Bucuresti, str. Drumul Stegarului nr. 393-399, Lotul 10I, Sector 1, avand destinatia de drum de acces, identificat cu nr. cadastral 215045 si intabulat in C.F. nr. 215045 a Sectorului 1 – Bucuresti.

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 18.04.2019, ora 11:30 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 544.832,88 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.