Licitatie adaugata: 07-03-2019 | Expira: 18-04-2019 13:00

Teren intravilan 719mp – Sector 1,Bucuresti

Imobilul situat in Bucuresti, Strada Drumul Piscul Nou, nr. 23, lotul 10G, Sector 1, compus din teren intravilan categoria „curti constructii”, in suprafata de 719 mp, identificat cu nr. cadastral 215041 si intabulat in cartea funciara cu nr. 215041 a Sectorului 1 – Bucuresti, impreuna cu o cota indiviza aferenta de 8,81% din suprafata totala de 596 mp – echivalentul a 52,51 mp (conform CF) – din terenul situat in Bucuresti, str. Drumul Stegarului nr. 393-399, Lotul 10I, Sector 1, avand destinatia de drum de acces, identificat cu nr. cadastral 215045 si intabulat in C.F. nr. 215045 a Sectorului 1 – Bucuresti.

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 18.04.2019, ora 13:00 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 266.362,17 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.