Licitatie adaugata: 11-04-2019 | Expira: 30-05-2019 14:30

Apartament 2 camere – Turnu Magurele,Teleorman

Imobilul situat in Turnu Magurele, Str. 1907, bl. C10, sc. 1, et. 4, ap. 20, Judetul Teleorman, compus din apartament cu doua camere si dependinte in suprafata utila de 50,00 mp (suprafata utila de 49,72 mp si 52,09 mp din masuratori, conform observatiilor din CF), precum si cota indiviza aferenta din partile si dependintele imobilului care prin destinatia si natura lor sunt in coproprietate fortata si perpetua, la care se adauga dreptul de folosinta asupra terenului in suprafata de 23,12 mp, reprezentand cota indiviza din terenul pe care este amplasat blocul, intabulat in cartea funciara nr. 20454-C1-U1 a localitatii Turnu Magurele, identificat cu nr. cadastral 83/20.

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 30.05.2019, ora 14:30 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 32.092,50 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.