Licitatie adaugata: 25-09-2019 | Expira: 12-11-2019 14:00

Teren 200mp + spatiu de mica productie – Slobozia,Ialomita

Imobilul situat in Slobozia, Str. Dimitrie Cantemir (fosta Viilor), nr. 47A, Judetul Ialomita, compus din teren intravilan in suprafata de 200 mp din acte, respectiv 204 mp din masuratori, inscris in CF nr. 30569, nr. cadastral 3197 si constructia edificata pe acesta de tip spatiu de mica productie, in suprafata construita la sol de 149 mp (nr. cad. 3197-C1), intabulat in cartea funciara nr. 30569 a localitatii Slobozia, identificat cu nr. cadastral 3197; 3197-C1.

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 12.11.2019, ora 14:00 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 94.078,50 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.