Licitatie adaugata: 14-11-2019 | Expira: 12-12-2019 11:00

Teren 14.870mp + Constructiile C1 – C6 – Sector 1,Bucuresti

Imobilul situat in Bucuresti – 012359, B-dul Bucurestii Noi, nr. 245, Sector 1, compus din teren in suprafata de 14.870 mp si constructiile C1 – rezervor metalic suspendat (C2)in suprafata construita de 10mp, C2-magazie(C3) in suprafata construita de 143mp, C3- detaliu in constructie (C4)in suprafata construita de 651mp, C4- detaliu in constructie (C5) in suprafata construita de 838mp, C5-detaliu in constructie (C6) in suprafata construita de 833mp, inscris in cartea funciara nr. 273577 conform Actului de alipire nr.524 din 19.12.2018 a localitatii Bucuresti, identificat cu nr. cadastral 273577-pentru teren si nr.cadastral 273577-C1, nr. 273577-C2, nr. 273577-C3, nr.273577-C4, nr.273577-C5 pentru constructii.

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 12.12.2019, ora 11:00 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 8.568.000,00 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.