Licitatie adaugata: 09-07-2020 | Expira: 20-07-2020 11:00

Bunuri mobile

In conformitate cu prevederile art. 668 coroborat cu art. 732 alin. (1) din Codul procedura civila, la data de 27.05.2019 am emis o somatie de plata a sumelor de bani datorate in temeiul titlului executoriu sus-mentionat. Vazand ca debitoarea nu a achitat sumele de bani datorate in termen de 1 (una) zi de la primirea acesteia, am continuat urmarirea silita a bunurilor mobile identificate in proprietatea acesteia.

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 20.07.2020, ora 11,00 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 309.500,00 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.