Apartament cu 5 camere – Sector 1, Bucuresti | Gont & Panait
Licitatie adaugata: 29-06-2021 | Expira: 07-07-2021 10:30

Apartament cu 5 camere – Sector 1, Bucuresti

Imobilul situat in Bucuresti, Sos. Ionescu-Sisesti Gheorghe (lotul 1), nr. 467C, et. P+1E, ap. 1, Sector 1, compus din apartament cu 5 (cinci) camere, conform CF, respectiv 5 camere si dependinte, conform releveu, in suprafata utila de 100,49 mp (suprafata totala de 136,40 mp, conform observatiilor din CF), inscris in CF nr. 266624-C1-U1 a Sectorului 1 – Bucuresti, avand nr. cadastral 266624-C1-U1, impreuna cu cota parte 83/1000, respectiv 0,083%, din partile si dependintele comune ale imobilului, precum si impreuna cu cota parte de 28,39 mp din terenul in suprafata totala de 355 mp, aferenta apartamentului, respectiv cota actuala 2839/35500, aflata in proprietate, inscrisa in CF nr. 266624, avand nr. cadastral 266624,si, totodata, impreuna cu cota indiviza de 1/14 din cota de 806/3500 din terenul in suprafata totala de 544 mp, aferenta apartamentului, aflata in proprietate, din imobilul situat in Bucuresti, sos. Ghe. Ionescu Sisesti, nr. 391-393, Sectorul 1, inscrisa in CF nr. 242952 a Sectorului 1 – Bucuresti, avand nr. cadastral 242952 si impreuna cu terenul intravilan in suprafata de 118 mp, reprezentand gradina exterioara a apartamentului, aflata in Bucuresti, sos. Gh. Ionescu Sisesti, nr. 467C, Lotul 2/2/1/1, sector 1 (terenul fiind imprejmuit cu gard din plasa intre punctele 2-1-14, intre 2-3 si 9-14 este neimprejmuit iar intre punctele 3-9 cu calcanul constructiei, conform observatiilor din CF), inscris in CF nr. 271649 a Sectorului 1 – Bucuresti, avand nr. cadastral 271649.

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 07.07.2021, ora 10:30, va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 822.885,00 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.