Licitatie adaugata: 11-10-2019 | Expira: 05-12-2019 10:30

Apartament 3 camere – Calarasi,Jud.Calarasi

Imobilul situat in Calarasi, Str. Panduri, nr. 15, bl. G9 (fost P3), sc. 3 (1C), et. 4, ap. 13, Judetul Calarasi, compus din 3 (trei) camere si dependinte in suprafata utila de 79,00 mp (suprafata acte – 76,70 mp, conform observatiilor din CF), inscris in CF nr. 20438-C1-U5 a localitatii Calarasi, avand nr. cadastral 676/3,4,13 precum si impreuna cu o cota indiviza de 21/1151 din terenul aferent constructiei, inscris in CF nr. 20438 a localitatii Calarasi, avand nr. cadastral 676.

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 05.12.2019, ora 10:30 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 142.317,75 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.