Licitatie adaugata: 21-11-2019 | Expira: 09-01-2020 14:00

Teren 982mp + Constructie 182mp + Anexe – Mavrodin,Teleorman

Imobilul situat in Mavrodin, str. Nuferilor, nr. 7, Judetul Teleorman, compus din teren intravilan in suprafata de 982 mp din acte, respectiv 1094 mp din masuratori (teren in suprafata de 982 mp din acte, respectiv 1093,69 mp din masuratori, conform observatiilor din CF), inscris in cartea funciara nr. 20157 a comunei Mavrodin, nr. cadastral. 490, si constructiile edificate pe acesta: C1 – cu destinatia de locuinta in suprafata de 182, mp (suprafata construita de 181,55 mp, conform observatiilor din CF) (nr. cad. 490-C1); C2 – anexa in suprafata de 78,00 mp (suprafata construita de 78,22 mp, conform observatiilor din CF) (nr. cad. 490-C2) si C3 – anexa in suprafata de 11,00 mp (suprafata construita de 10,67 mp, conform observatiilor din CF) (nr. cad. 490-C3).

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 09.01.2020, ora 14:00 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 203.250,00 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.