Licitatie adaugata: 12-12-2019 | Expira: 14-01-2020 11:00

Apartament 2 camere – Sector 2,Bucuresti

Imobilul situat in Bucuresti, B-dul Lacul Tei nr. 73, bl. 17, sc. B, ap. 40, Sector 2, compus din apartament cu 2 (doua) camere si dependinte, in suprafata utila de 51,92 mp, impreuna cu o cota indiviza de 8,66 mp din terenul, atribuit in folosinta, pe care a fost edificat imobilul-bloc, conform observatiilor din CF, inscris in cartea funciara nr. 225548-C1-U13 (nr. CF vechi: 23456) a localitatii Sectorului 2 Bucuresti, identificat cu nr. cadastral 225548-C1-U13 (nr. cadastral vechi: 1241/40).

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 14.01.2020, ora 11:00 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 262.800,00 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.