Licitatie adaugata: 12-12-2019 | Expira: 05-02-2020 10:30

Teren 800,01mp – Bragadiru,Ilfov

Imobilul situat in Bragadiru, Tarla 69, 70, 71, 72, 73, Parcelele 299, 301, 304, 306, 309, Jud. Ilfov, compus din teren in suprafata de 800,01 mp, identificat cu nr. cadastral 1336/61 si intabulat in cartea funciara cu nr. 109610 (CF vechi 7112) a com. Bragadiru.

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 05.02.2020, ora 10:30 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 59.439,00 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.