Licitatie adaugata: 12-12-2019 | Expira: 30-01-2020 10:00

Teren intravilan 118mp – Calarasi,Jud.Calarasi

Imobilul situat in Calarasi, Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 54, Judetul Calarasi, compus din teren intravilan in suprafata de 118 mp din acte, respectiv 164 mp din masuratorile cadastrale, inscris in cartea funciara nr. 20924 a localitatii Calarasi, nr. cadastral 20924 si constructia edificata pe acesta in suprafata construita la sol de 75 mp (nr. cad. 20924-C1).

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 30.01.2020, ora 10:00 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 104.700,00 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.