Licitatie adaugata: 12-12-2019 | Expira: 06-02-2020 10:00

Apartament 3 camere – Alexandria,Teleorman

Imobilul situat in Alexandria, Str. Dunarii, bl. PATRIA, sc. A, et. 10, ap. 42, Judetul Teleorman, compus din apartament cu trei camere si dependinte in suprafata construita de 64 mp si suprafata utila de 66 mp (64,40 mp din acte si 65,51 mp din masuratori, conform observatiilor din CF) impreuna cu cota indiviza aferenta din partile si dependintele comune ale imobilului-bloc, care prin natura si prin destinatia lor sunt de folosinta comuna, precum si terenul in cota indiviza de 09,00 mp, aflat in proprietate, intabulat in cartea funciara nr. 20171-C1-U6 a localitatii Alexandria, identificat cu nr. cadastral 11/42.

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 06.02.2020, ora 10:00 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 111.141,00 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.