Licitatie adaugata: 06-01-2020 | Expira: 13-02-2020 11:30

Apartament 2 camere – Sector 2,Bucuresti

Imobilul situat in Bucuresti – 041512, Str. Secuilor, nr. 11, bl. 18, sc. 2, et. 6, ap. 63, Sector 4, compus din 2 camere, dependinte si balcon cu o suprafata utila de 42,68 mp si o suprafata totala de 50,85 mp, conform masuratorilor cadastrale, precum si cota indiviza de 0,60% din suprafata de folosinta comuna a imobilului si cota de 7,02 teren aferent indiviz in folosinta, intabulat in cartea funciara nr. 218527-C1-U80 a localitatii Bucuresti, identificat cu nr. cadastral 218527-C1-U80.

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 13.02.2020, ora 11:30 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 232.723,00 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.