Apartament 3 camere – Fetesti,Ialomita | Gont & Panait
Licitatie adaugata: 01-07-2020 | Expira: 11-08-2020 10:00

Apartament 3 camere – Fetesti,Ialomita

Imobilul situat in Fetesti, Str. Calarasi, bl. G2, sc. B, et. 4, ap. 10, Judetul Ialomita, compus din apartament cu 3 (trei) camere in suprafata construita de 81 mp si suprafata utila de 65 mp (conform observatiilor din CF suprafata construita este de 80,75 mp, suprafata utila este de 65,44 mp si suprafata balcon este de 3,63 mp) impreuna cu cota indiviza aferenta din partile si dependintele comune ale imobilului-bloc, care prin natura si prin destinatia lor sunt in folosinta comuna, in suprafata de 11,02 mp, precum si impreuna cu o cota indiviza de 27,53 mp de teren, situat sub constructie, atribuit in folosinta pe toata existenta acesteia, intabulat in cartea funciara nr. 20475-C1-U2 a localitatii Fetesti, identificat cu nr. cadastral 78/2;10 .

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 11.08.2020, ora 10:00 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 109.485,00 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.