Apartament 2 camere – Turnu Magurele,Teleorman | Gont & Panait
Licitatie adaugata: 06-11-2020 | Expira: 26-11-2020 11:30

Apartament 2 camere – Turnu Magurele,Teleorman

Imobilul situat in Turnu Magurele, Str. General Praporgescu, bl. Y5, sc. C, parter, ap. 31, Judetul Teleorman, compus din apartament cu 2 (doua) camere si dependinte in suprafata construita de 75,00 mp si suprafata utila de 63,00 mp (suprafata construita de 75,18 mp si suprafata utila de 62,70 mp, conform observatiilor din CF), impreuna cu cota indiviza aferenta din partile si dependintele comune ale imobilului-bloc, care prin natura si prin destinatia lor sunt de folosinta comuna, precum si impreuna cu o cota indiviza de 20,74 mp de teren, parte din suprafata totala de 1404 mp aferenta blocului Y5, situat sub constructie, atribuit in folosinta pe toata existenta acesteia, inscris in cartea funciara nr. 20296-C1-U4 a localitatii Turnu Magurele, identificat cu nr. cadastral 112/0/31.

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 26.11.2020, ora 10:30 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 63.766,50 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.