Licitatie adaugata: 17-11-2020 | Expira: 09-12-2020 12:00

Apartament 2 camere – Oltenita,Calarasi

Imobilul situat in Oltenita, Str. Mircea Eliade, nr. 163A, bl. “BLOC NEFAMILISTI”, sc. A, et. 2, ap. 17, Judetul Calarasi, compus din apartament cu 2 (doua) camere de locuit si dependinte in suprafata utila de 40 mp, impreuna cu cota indiviza de 1,62 mp din partile si dependintele comune ale imobilului-bloc, care prin natura si prin destinatia lor sunt de folosinta comuna, precum si impreuna cu o cota indiviza din terenul in folosinta in suprafata de 12,91 mp , intabulat in cartea funciara nr. 20101-C1-U9 a localitatii Oltenita, identificat cu nr. cadastral 216/2/1/1,2,17.

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 09.12.2020, ora 12:00 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 77.678,25 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.