Teren intravilan 523mp – Sector 5,Bucuresti | Gont & Panait
Licitatie adaugata: 19-01-2021 | Expira: 26-01-2021 11:30

Teren intravilan 523mp – Sector 5,Bucuresti

Imobilul situat in Bucuresti, Str. Humulesti, nr. 308-312, Lotul 9, parcela 169/76, Sector 5, compus din teren intravilan arabil in suprafata utila de 523 mp, inscris in cartea funciara nr. 214464 (CF vechi: 51558) a Sectorului 5 – Bucuresti, nr. cadastral 214464 (nr. cad. vechi: 15197/9), impreuna cu cota parte indiviza din terenul intravilan arabil in suprafata totala de 814,50 mp – reprezentand cota de 61,538% din terenul in suprafata de 1.323,57 mp – , cu destinatia de drum de servitute, situat in Bucuresti, str. Humulesti, nr. 308-312, parcela 169/76, Lotul 15, sector 5, inscris in cartea funciara nr. 214476 (CF vechi: 51564), nr. cadastral 214476 (nr. cadastral vechi: 15197/15).

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 26.01.2021, ora 10:30 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 67.500,00 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.