Apartament cu 3 camere – Alexandria,Teleorman | Gont & Panait
Licitatie adaugata: 12-02-2021 | Expira: 03-03-2021 12:00

Apartament cu 3 camere – Alexandria,Teleorman

Imobilul situat in Alexandria, Str. Dunarii, bl. M16, sc. C, et. 4, ap. 41, Judetul Teleorman, compus din apartament cu 3 camere si dependinte, in suprafata utila 82,99 mp conform extrasului CF, inscris in cartea funciara nr. 21712-C1-U7 (nr. CF vechi: 2513) a localitatii Alexandria, identificat cu nr. cadastral 648/41.

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 03.03.2021, ora 11:00, va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 126.118,00 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.