Teren intravilan + Constructie 523mp – Sector 5, Bucuresti | Gont & Panait
Licitatie adaugata: 23-03-2021 | Expira: 06-04-2021 10:30

Teren intravilan + Constructie 523mp – Sector 5, Bucuresti

Imobilul situat in Bucuresti, Str. Humulesti, nr. 308-312, Lotul 11, parcela 169/76, Sector 5, compus din teren intravilan, categoria curti, constructii, in suprafata de 523 mp, inscris in cartea funciara nr. 214468 (nr. CF vechi: 51560) a Sectorului 5 – Bucuresti, avand nr. cadastral 214468 (nr. cad. vechi: 15197/11), impreuna cu cota parte indiviza de 7,69% din terenul intravilan arabil situat in Bucuresti, str. Humulesti, nr. 308-312, parcela 169/76, Lotul 15, sector 5, respectiv suprafata de 101,81 mp din totalul de 814,15 mp (ce reprezinta cota de 61,538% din terenul arabil in suprafata de 1.323,57 mp), cu destinatia de drum de servitute, inscris in cartea funciara nr. 214476 (CF vechi: 51564), nr. cadastral 214476 (nr. cadastral vechi: 15197/15).

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 06.04.2021, ora 10:30, va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 67.500,00 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.