Apartament cu 2 camere – Voluntari, Ilfov | Gont & Panait
Licitatie adaugata: 01-06-2021 | Expira: 24-06-2021 11:30

Apartament cu 2 camere – Voluntari, Ilfov

Imobilul situat in Voluntari – 077190, Str. Pinului, nr. 22D, et.1, ap. 15, LOT 1, Judetul Ilfov, reprezentat de apartament cu 2 camere in suprafata utila de 58,17 mp si in suprafata totala de 63,08 mp, compus din livingroom, chicineta, dormitor, camara, hol, baie, balcon, impreuna cu cota parte de 3,69% din partile si dependintele imobilului care prin natura lor sunt in folosinta comuna a tuturor proprietarilor, respectiv suprafata de 15,48 mp si cu terenul in suprafata de 25,92 mp reprezentand cota parte de 3,69 % din terenul in suprafata de 703 mp pe care este amplasata constructia, inscris in cartea funciara nr. 120347-C1-U15 a localitatii Voluntari, identificat cu nr. cadastral 120347-C1-U15.

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 24.06.2021, ora 11:30 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 205.186,50 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.