Apartament 2 camere – Sector 6,Bucuresti | Gont & Panait
Licitatie adaugata: 09-07-2021 | Expira: 27-07-2021 10:30

Apartament 2 camere – Sector 6,Bucuresti

Imobilul situat in Bucuresti – 060353, Str. 9 Mai, nr. 2, bl. 20A, sc. 1, et. 5, ap. 20, Sector 6, compus din apartament 2 camere plus dependinte, balcon, boxa, in suprafata utila 50,21 mp (conform masuratorilor cadastrale) respectiv 52,76 mp (conform contractului de vanzare cumparare), si in suprafata totala de 56,09 mp (conform masuratorilor cadastrale), impreuna cu cota de 9,28 mp din terenul aferent locuintei atribuit in folosinta pe durata existentei constructiei si cota parte indiviza de 2,78 % din partile si dependintele comune ale imobilului, inscris in cartea funciara nr. 221676-C1-U21 a localitatii Bucuresti, identificat cu nr. cadastral 221676-C1-U21.

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 27.07.2021, ora 10:30 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 329.000,00 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.