Teren 672mp + Constructie(P+1) 93mop + Anexe – Comana,Giurgiu | Gont & Panait
Licitatie adaugata: 30-07-2021 | Expira: 23-09-2021 10:00

Teren 672mp + Constructie(P+1) 93mop + Anexe – Comana,Giurgiu

Imobilul situat in Comana, str. Ghe. Radulescu, nr. 500, Judetul Giurgiu, compus din teren in suprafata de 672 mp din acte, respectiv 679 mp din masuratori (teren in suprafata de 672,19 mp conform observatiilor din CF), din care 376 mp – teren intravilan, categoria curti constructii, iar 303 mp – teren intravilan arabil, inscris in cartea funciara nr. 31797 (nr. CF vechi: 190/N) a localitatii Comana, identificat cu nr. cadastral. 287 si constructiile edificate pe acesta: locuinta cu un regim de inaltime P+1, avand o suprafata construita la sol de 93 mp (conform observatiilor din CF) (nr. cadastral 287-C1), si, conform raportului efectuat de catre Popa Ionel-Stefan-Cristian, la data de 13.11.2020: anexa garaj regim P+M, fara numar cadastral si neintabulata in cartea funciara, in suprafata construita de 48 mp, respectiv in suprafata desfasurata de 96 mp, compusa din parter compus din 2 camere cu acces din exterior si mansarda compusa din doua camere, baie si hol.

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 23.09.2021, ora 10:00 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 189.900,00 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.