Apartament 3 camere – Calarasi,Jud.Calarasi | Gont & Panait
Licitatie adaugata: 12-08-2021 | Expira: 09-09-2021 11:30

Apartament 3 camere – Calarasi,Jud.Calarasi

Imobilul situat in Calarasi, Str. Navodari, nr. 3, bl. G10 (fost P4-1) , sc. 1D, et. 1, ap. 4, Judetul Calarasi, compus din apartament cu trei camere si dependinte, in suprafata utila de 81,00 mp (conform extras), respectiv in suprafata totala utila de 81,11 mp (conform releveu), impreuna cu dreptul de coproprietate fortata si perpetua asupra tuturor partilor din imobil care prin natura si destinatia lor sunt in folosinta comuna precum si impreuna cu o cota indiviza de 19 mp din terenul aferent imobilului-bloc, inscris in cartea funciara nr. 20158-C1-U2 (nr. CF vechi: 2671) a localitatii Calarasi, identificat cu nr. cadastral 792/4,1,4.

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 09.09.2021, ora 11:30 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 253.000,00 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.