Apartament 2 camere – Sector 4,Bucuresti | Gont & Panait
Licitatie adaugata: 07-09-2021 | Expira: 28-09-2021 10:00

Apartament 2 camere – Sector 4,Bucuresti

Imobilul situat in Bucuresti – 040921, Aleea Resita D, nr. 5, bl. A8, sc. 3, et. 1, ap. 35, Sector 4, compus din 2 camere + dependinte, in suprafata utila de 48,67mp, precum si cota indiviza de 1,42% din partile de folosinta comune ale imobilului; cota parte din terenul aferent constructiei in suprafata de 15,64 aflata in folosinta, inscris in cartea funciara nr. 217007-C1-U6 a localitatii Bucuresti, identificat cu nr. cadastral 217007-C1-U6.

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 28.09.2021, ora 10:00 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 285,000.00 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.