Garsoniera 20,00mp – Sector 3,Bucuresti | Gont & Panait
Licitatie adaugata: 07-09-2021 | Expira: 28-09-2021 10:30

Garsoniera 20,00mp – Sector 3,Bucuresti

Imobilul situat in Bucuresti, Str. Vilsanesti, nr. 1, bl. P+4, et. 1, ap. 31, Sector 3, compus din apartament cu 1 (una) camera, cu o suprafata utila de 20,00 mp (cu o suprafata utila de 20,16 mp, conform observatiilor din CF, respectiv cu o suprafata totala de 20,06 mp, conform masuratorilor cadastrale, astfel cum este mentionat atat in observatiile din CF precum si conform releveului) si baia in comun, impreuna cu cota indiviza de 1% din partile si dependintele comune, la care se adauga cota indiviza de teren de 6,18 mp, detinut in folosinta, pe toata durata de existenta a imobilului, inscris in cartea funciara nr. 221645-C1-U25 a localitatii Bucuresti, identificat cu nr. cadastral 221645-C1-U25.

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 28.09.2021, ora 10:30 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 40.500,00 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.