Apartament cu 2(doua) camere – Bucuresti, Sector 1 | Gont & Panait
Licitatie adaugata: 13-09-2022 | Expira: 05-10-2022 11:00

Apartament cu 2(doua) camere – Bucuresti, Sector 1

Imobilul situat in Bucuresti, Str. Faurei, nr. 5, bl. 9, respectiv bl. C9 (ambele variante fiind mentionate in CF), sc. A, et. 4, ap. 18, Sector 1, compus din apartament cu 2 (doua) camera, in suprafata utila construita de 45,64 mp, compus din vestibul=3,60 mp; bucatarie=5,92 mp; camara=1,00 mp; camera=16,32 mp; camera=11,31 mp;oficiu=1,58 mp; debara=1,65 mp; baie=4,26 mp la care se adauga logia=3,54 mp, rezultand o suprafata totala de 49,18 mp, impreuna cu cota indiviza de 0,53% aferenta din partile si dependintele comune ale imobilului-bloc, care prin natura si prin destinatialor sunt de folosinta comuna, precum si impreuna cu o cota indiviza de 6,93 mp (respectiv cota indiviza de 0,53%) de teren, situat sub constructie, atribuit in folosinta pe toata existenta constructiei,inscris in cartea funciara nr. 255238-C1-U39 (nr. CFvechi: 8409) a localitatii Bucuresti, identificat cu nr. cadastral 255238-C1-U39 (nr. cad. vechi: 1150/18).

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 05.10.2022, ora 11:00 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 252.000,00 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.