Apartament cu 2 (doua) camere 40mp – Oltenita, Judetul Calarasi | Gont & Panait
Licitatie adaugata: 19-12-2022 | Expira: 09-02-2023 11:00

Apartament cu 2 (doua) camere 40mp – Oltenita, Judetul Calarasi

Imobilul situat in Oltenita, Str. Mircea Eliade, nr. 163A, bl. „Bloc Nefamilisti”, sc. A, et. 2, ap. 17, Judetul Calarasi, compus din apartament cu 2 (doua) camere de locuit si dependinte in suprafata utila de 40 mp (in suprafata utila de 40,33 mp, conform Contractului de vanzare-cumparare autentificat prin incheierea nr. 6764/21.12.2005 de B.N.”Notariatul Public Oltenita”), impreuna cu partile si dependintele comune ale imobilului-bloc, care prin natura si prin destinatia lor sunt de folosinta comuna precum si impreuna cu o cota indiviza din terenul, aflat in folosinta in suprafata indiviza de 12,91 mp (cota indiviza de 1,62 mp, conform extras CF, respectiv cota
indiviza de 1,62%, conform Contractului de vanzare-cumparare autentificat prin incheierea nr. 6764/21.12.2005 de B.N.”Notariatul Public Oltenita”), intabulat in cartea funciara nr. 20101-C1-U9 a localitatii Oltenita, identificat cu nr. cadastral 216/2/1/1,2,17.

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 09.02.2023, ora 11:00 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 77.678,25 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.