Apartament cu o (1) camera – Bucuresti, Sector 4 | Gont & Panait
Licitatie adaugata: 06-01-2023 | Expira: 06-02-2023 14:33

Apartament cu o (1) camera – Bucuresti, Sector 4

Imobilul situat in Bucuresti – 041762, Aleea Emil Racovita, nr. 4, bl. C6, sc. 1, ap. 15, Sector 4, compus din apartament compus din 1 camera si dependinte, teren aferent indiviz in folosinta, inscris in cartea funciara nr. 216561-C1-U48 ( nr. CF vechi 35578) a localitatii Bucuresti, identificat cu nr. cadastral 216561-C1-U48 ( nr. cadastral vechi 455/15).

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 16.01.2023, ora 11:00 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 60.000,00 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.