Teren 873mp – Bucuresti, Sector 4 | Gont & Panait
Licitatie adaugata: 12-01-2023 | Expira: 16-02-2023 11:00

Teren 873mp – Bucuresti, Sector 4

Imobilul situat in Bucuresti – 040043, Splaiul Unirii, nr. 452A, Sector 4, compus din teren in suprafata de 873 mp, inscris in cartea funciara nr. 210760 a localitatii Bucuresti, identificat cu nr. cadastral 210760.

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 16.02.2023, ora 11:00 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 890.000,00 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.