Apartament cu 2 (doua) camere 60mp – Rosiori de Vede, Judetul Teleorman | Gont & Panait
Licitatie adaugata: 12-01-2023 | Expira: 09-03-2023 11:00

Apartament cu 2 (doua) camere 60mp – Rosiori de Vede, Judetul Teleorman

Imobilul situat in Rosiori de Vede, Aleea C.F.R., bl. I.M.M.R., parter, ap. 3, Judetul Teleorman, compus din apartament cu 2 (doua)
camere si dependinte, in suprafata utila de 60 mp si suprafata construita de 73 mp (suprafata utila de 60,36 mp si suprafata totala construita de 72,82 mp din masuratori – conform observatiilor din CF si conform actului de proprietate Contractul de vanzare-cumparare autentificat prin Incheierea nr. 968/18.07.2008 de B.N.P.A. Barbu si Asociatii), impreuna cu cota indiviza de 2,14% din partile si dependintele comune ale imobilului – bloc, care prin natura si prin destinatia lor sunt de folosinta comuna, precum si impreuna cu o cota indiviza de 13,36 mp de teren, situat sub constructie, respectiv cota indiviza de 1,43%, atribuita in proprietate, pe toata existenta constructiei, intabulat in cartea funciara nr. 20068-C1-U5 (nr. CF vechi: 4086) a localitatii Rosiori de Vede, identificat cu nr. cadastral 901/0/3.

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 09.03.2023, ora 11:00 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 95.527,50 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.