Apartament cu 1 (una) camera 15,06mp – Bucuresti, Sector 5 | Gont & Panait
Licitatie adaugata: 12-01-2023 | Expira: 15-02-2023 11:00

Apartament cu 1 (una) camera 15,06mp – Bucuresti, Sector 5

Imobilul situat in Bucuresti, Str. Amurgului, nr. 18, bl. P1, sc. A, ap. 2, Sector 5, compus din apartament cu 1 (una) camera si dependinte, in suprafata utila de 15,06 mp impreuna cu o cota indiviza din partile si dependintele comune ale imobilului-bloc precum si terenul indiviz aferent locuintei, in suprafata de 4,05 mp, atribuit in folosinta , inscris in cartea funciara nr. 223933-C1-U31 (nr. CF vechi: 30931) a localitatii Bucuresti, identificat cu nr. cadastral 223933-C1-U31 (nr. cadastral vechi: 844/2).

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 15.02.2023, ora 11:00 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 48.569,00 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.