Apartament cu 3 (trei) camere 41mp – Alexandria, Judet Teleorman | Gont & Panait
Licitatie adaugata: 24-01-2023 | Expira: 16-03-2023 11:00

Apartament cu 3 (trei) camere 41mp – Alexandria, Judet Teleorman

Imobilul situat in Alexandria, Str. 1 Mai, nr. 107, bl. B7, sc. C, et. 3, ap. 54, Judet Teleorman, compus din apartament cu 3 (trei)
camere si dependinte, in suprafata utila de 41 mp (suprafata utila de 40,77 mp din acte, respectiv 36,38 mp din masuratori, conform releveului si observatiilor din CF) si terenul aferent constructiei atribuit in folosinta, in suprafata de 13 mp, respectiv cota indiviza de 5% din teren, intabulat in cartea funciara nr. 20108-C1-U2 (nr. CF vechi: 9901) a localitatii Alexandria, identificat cu nr. cadastral 618/54.

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 16.03.2023, ora 11:00 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 56.257,50 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.