Apartament cu 3 (trei) camere 58,36mp – Dudu, Judetul Ilfov | Gont & Panait
Licitatie adaugata: 24-01-2023 | Expira: 15-02-2023 11:30

Apartament cu 3 (trei) camere 58,36mp – Dudu, Judetul Ilfov

Imobilul situat in Dudu, Str. Sperantei, nr. 24, sc. 2, demisol, ap. 32,Judetul Ilfov, compus din apartament cu 3 (trei) camere si dependinte in suprafata utila de 58,36 mp (conform extras CF si conform act de propritetate Act de dezmembrare autentificat sub nr. 6057/22.07.2019 de B.I.N. Ciudoescu Gabriel-Cezar), logie in suprafata de 3,16 mp, cu o suprafata totala de 61,52 mp,impreuna cu cota parte de 2,08% (208/10000), aferenta din partile si dependintele comune ale imobilului, care prin natura si destinatia lor sunt in coproprietate fortata si continua, impreuna cu dreptul de proprietate asupra cotei parti de 26,89 mp (208/10000) din terenul in suprafata totala de 1292 mp, pe care este amplasata constructia (conform act de propritetate Act de dezmembrare autentificat sub nr. 6057/22.07.2019 de B.I.N. Ciudoescu Gabriel-Cezar), aceasta din urma fiind inscrisa in CF 66632 a localitatii Dudu, nr. cadastral 66632.

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 15.02.2023, ora 11:30 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 252.000,00 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.