Apartament cu 2(două) camere 51,62mp – Bucuresti, Sector 5 | Gont & Panait
Licitatie adaugata: 22-05-2023 | Expira: 29-06-2023 11:00

Apartament cu 2(două) camere 51,62mp – Bucuresti, Sector 5

Imobilul situat in Bucuresti – 051194, Str. Buzoieni, nr. 10, bl. M40, sc. 1, et. 7, ap. 43, Sector 5, compus din apartament cu 2 camere si dependinte, in suprafaa utila de 48,14 mp, la care se adauga un balcon de 3,48 mp, rezultand o suprafata totala de 51,62 mp impreuna cu o cota indiviza aferenta din pratile si dependintele comune ale imobilului, precum si cota indiviza in suprafata de 8,05 mp din terenul pe care este construit blocul, inscris in cartea funciara nr.225093-C1-U32(nr. CF vechi 303) a localitatii Bucuresti, identificat cu nr. cadastral 225093-C1-U32(nr. Cadastral vechi 136/43)

Prin prezenta se aduce la cunostinta generala ca in data de 19.06.2023, ora 11:00 va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului. Pretul de la care incepe licitatia este de 226,500,00 Lei.

Vanzarea va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont Si Marian Panait din Bucuresti, Bd. Unirii nr.13, bl.2C, sector 4, la data si ora mentionate mai sus.